Τράπουλες Ταρώ

Τα βιβλία των άλλων εκδόσεων διατίθενται από την εταιρία Σμυρλόγλου Αναστάσιος & Σια Ε.Ε.

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός: Stuart R. Caplan

ISBN: 9780880790383

Έκδοση: 1989

Δια. σκευκ: Υ:19,5 εκ. Πλ:10 εκ. Μ:3 εκ

Λιανική 69.50 €

Εξαντλήθηκε

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός:

ISBN: 9781572817050

Έκδοση: 2011

Δια. σκευκ: Υ:9εκ. Πλ.:6 εκ. M:1,5εκ.

Λιανική 18.50

Συγγραφέας:

D. J. Conway

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός: Lisa Hunt

ISBN:9781572815414

Δια: Υ:18,5εκ. Πλ:11,5εκ. Μ:3,5 εκ.

Λιανική 34 €

Συγγραφέας:

Timothy Lantz

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

ISBN:9781572815995

Έκδοση: 2005

Δια: Υ:18,5εκ. Πλ:11,5εκ. Μ:3,5εκ

 

Λιανική 31 €

Συγγραφέας:

The churche of light

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός: Vicki Brewer

ISBN: 9781572816565

Έκδοση: 2010

Δια: Υ:11εκ. Πλ.:6,5εκ. Μ:3 εκ.

Λιανική 28 €

Εξαντλήθηκε

Συγγραφέας:

Brian Clark

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός: Kay Steventon

ISBN: 9781572814738

Έκδοση:

Δια: Υ:12,5εκ. Πλ.:7,5εκ. Μ:3εκ.

Λιανική 28 €

Συγγραφέας:

Norbert Lösche

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός: Norbert Lösche

ISBN:9780880793957

Έκδοση: 2012

Δια: Υ:12,5εκ. Πλ.:7εκ. Μ:3εκ.

Λιανική 37 €

Εξαντλήθηκε

 Συγγραφέας:

Aleister Crowley

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός: Lady Frieda Harris

ISBN: 0880793082

Έκδοση: 2012

Δια: Υ:11,5εκ. Πλ.:7,5εκ. Μ:3εκ.

Λιανική 31 €

Εξαντλήθηκε

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός:

ISBN: 1572813458

Έκδοση: 2012

Δια: Υ:22,5εκ. Πλ:20εκ. Μ:7 εκ.

Λιανική 62 €

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός: Salvador Dalí

ISBN: 9780880790901

Δια: Υ:15εκ. Πλ:9εκ. Μ:3,5 εκ.

Λιανική 77 €

Συγγραφέας:

Terry Donaldson

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός: Peter Pracownik

ISBN:9780880791489

Έκδοση:1996

Διαστάσεις: Υ:11,5εκ. Πλ:7,5εκ. Μ:3εκ.

Λιανική 28 €

Εκδόσεις: U.S. Games Systems, Inc.

Σχεδιασμός: Pamela Colman Smith, Ellen Lytle

ISBN:9781572812444

Έκδοση: 28/9/1999

Δια: Υ:12,5εκ. Πλ:7,5εκ. Μ:3εκ.

Λιανική 28 €

Συγγραφέας: Osho

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός: Deva Padma (Susan Morgan)

ISBN: 0880797541, 9780880797542

Δια: Υ:19εκ. Πλ:12,5εκ. M:5εκ

Λιανική 47 €

Συγγραφέας: Toni Carmine Salerno

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός:

ISBN: 9781572816343

Δια: Υ:17εκ. Πλ.:12,εκ. M:4εκ.

Λιανική 31 €

Συγγραφέας: Peter & Eileen Connolly

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός: Peter Paul Connolly and Eileen Connolly

ISBN:9781572814929

Δια: Υ: 18,5εκ. Πλ.:11,5εκ. Μ:3,5εκ.

Λιανική 49.50 €

Συγγραφέας: Regula Elizabeth Fiechter

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός: Urban Trösch

ISBN:9781572815346

Έκδοση: 2006

Δια: Υ:9εκ. Πλ:6εκ. Μ:1,5εκ.

Λιανική 18.50

Συγγραφέας:

Cynthia Giles

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός: Yury Shakov

ISBN:9780880794268

Έκδοση: 1992

Δια: Υ:12,5εκ. Πλ:7,5εκ. Μ: 3εκ.

Λιανική 31 €

Συγγραφέας:

Nathalie Hertz

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

ISBN:9781572816008

Έκδοση: Crds/Bklt edition 2012

Διαστάσεις: Υ:18,5εκ. Πλ:11,5εκ. Μ:3,5εκ.

Λιανική 34 €

Συγγραφέας: Brian Clark

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός: Kay Steventon

ISBN:9781572815018

Έκδοση: 2007

Δια: Υ:18,5εκ. Πλ:11,5εκ. Μ:3,5εκ.

Λιανική 34 €

Συγγραφέας:

ANDRE ST. DRYDEN

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

ISBN:9781572815858

Έκδοση: 2008

Δια: Υ:18,5εκ. Πλ:11,5εκ. Μ:3,5εκ.

Λιανική 34 €

Συγγραφέας:

Luigi Scapini

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός:

ISBN:9780880790314

Έκδοση: 1984

Δια: Υ: 18,5εκ. Πλ.:11,5εκ. Μ:3,5εκ.

Λιανική 10,40 €

Συγγραφέας:

Chatriya Hemharnvibul

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός:

ISBN:9781572815605

Έκδοση: 2005

Δια: Υ: 18,5εκ. Πλ:11,5εκ. Μ:3,5εκ.

Λιανική 34 €

Συγγραφέας:

Maggie Kneen

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

ISBN:9781572810402

Έκδοση: 1997

Δια: Υ: 12,5εκ. Πλ.:7,5εκ. Μ:3εκ.

Λιανική 28 €

Συγγραφέας:

Dr. Israel Regardie

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός: Robert Wang

ISBN:9780913866160

Έκδοση: 2010

Δια: Υ:13,5 εκ. Πλ.:8,5εκ. Μ:2,5εκ.

Λιανική 28 €

Συγγραφέας: Peter Paul Connolly and Eileen Connolly

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός: Peter Paul Connolly and Eileen Connolly

ISBN: 9781572813205

Έκδοση: 2001

Δια: Υ:13εκ. Πλ:7,5εκ. Μ:3εκ.

Λιανική 28 €

Εξαντλήθηκε

Συγγραφέας:

Godfrey Dowson

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

ISBN:9780913866924

Έκδοση: 1979

Δια: Υ: 12,5 εκ. Πλ:7εκ. Μ:3,5εκ.

 

Λιανική 28 €

Συγγραφέας:

Josef Machynka

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός: Josef Machynka

ISBN:9780880795166

Έκδοση: 1988

Δια: Υ:12,5εκ. Πλ.:6,5 εκ. Μ:3εκ.

Λιανική 37 €

Συγγραφέας:

Andy Baggott

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός: Peter Pracownik

ISBN:9781572816411

Διαστάσεις: Υ:12,5εκ. Πλ:9εκ. Μ:1,5 εκ.

Λιανική 18.50

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός: Birgit Boline Erfurt

ISBN: 088079-030-X

Έκδοση: 1983

Δια:14 εκ. Πλ:9εκ. Μ:3εκ.

Λιανική 31 €

Συγγραφέας:  Paul Roland and Sylvia Gainsford

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός:

ISBN: 1-57281-435-7

Δια: Υ:15,5εκ. Πλ.:9,5εκ. M:3,5εκ.

Λιανική 37 €

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός: Bill F. Greer with Lloyd Morgan

ISBN:9780913866917

Διαστάσεις: Υ:12,5εκ. Πλ.:7,5εκ. Μ:3 εκ.

Λιανική 28 €

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός: Voenix

ISBN: 1-57281-087-4

Έκδοση: 2012

Διαστάσεις: Υ:14,5εκ. Πλ.:10εκ. Μ:1,5εκ.

Λιανική 28 €

Συγγραφέας:

S. Caplan

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

ISBN:9780913866917

Έκδοση: 1970

Δια: Υ:11,5 εκ. Πλ:6,5εκ. Μ:3εκ.

Λιανική 31 €

Εξαντλήθηκε

Συγγραφέας:

Claude Burdel

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός: Claude Burdel

ISBN:9780913866542

Έκδοση: 1974

Δια. σκευκ: Υ:19,5εκ. Πλ:10 εκ. Μ:3εκ.

Λιανική 37 €

Εξαντλήθηκε

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός: Mary Hanson-Roberts

ISBN: 0-88079-496-8

Έκδοση: 2011

Δια. σκευκ: Υ:12,5εκ. Πλ:7,5εκ. M:3εκ.

Λιανική 28 €

Συγγραφέας:  Sungkom Horharin

Εκδόσεις: INC. U. S. GAMES SYSTEMS

Σχεδιασμός: Wasan Kriengkomol & Verasak Sodsri

ISBN: 1572814721

Διαστάσεις: Υ:12,5εκ. Πλ.:9εκ. Μ:3 εκ.

Λιανική 28 €

Σχετικά με την εταιρία μας

 

Ο κύριος λόγος σύστασης της εταιρίας μας Αν. Σμυρλόγλου - Δ. Φλαμουρόπουλος και Σια Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο Εκδόσεις "Βουνέ" είναι κατά πρώτον η Πίστη ότι η Ελεύθερη Διακίνηση Ιδεών είναι Ύψιστο Δικαίωμα του Ανθρώπου, κατά δεύτερον η Αγάπη για το βιβλίο και κατά τρίτον η δυνατότητα να εκφραστούν, μέσω του εκδοτικού μας οίκου, νέοι Συγγραφείς, Ποιητές, Επιστήμονες και Λογοτέχνες. Με πλήρη συναίσθηση του καθήκοντος που αναλαμβάνουμε, ευελπιστούμε ότι θα γίνουμε ικανοί να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας!!!

Διάθεση βιβλίων

 

Εκδοτικός οίκος ΒΟΥΝΕ: Μπαλταδώρου 9, Θεσ/νικη,

Τηλ/φαξ: 2313 016440

www.gloryofbune.com

Fantastic Market:

Ίωνος Δραγουμη 55, Θεσ/νικη

Τηλ.: 2310 220676 &

2310 231507

φαξ: 2310 220676

Απόκρυφο:

Ολύμπου 38, Θεσ/νικη

Τηλ/φαξ: 2310 510404

www.apokrifo.gr